"MASURI ACTIVE DE OCUPARE PENTRU 260 PERSOANE INACTIVE, ĪN CAUTAREA UNUI LOC DE MUNCA, SOMERI, INCLUSIV SOMERI DE LUNGA DURATA DIN REGIUNEA VEST, JUDETUL TIMIS - POSDRU/131/5.1/G/128773"


Download Newsletter 05
Download Newsletter 01

Despre proiect

Fundația Școala de Afaceri și Meserii în parteneriat cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Timiș derulează proiectul Măsuri active de ocupare pentru 260 persoane inactive, în căutarea unui loc de muncă, şomeri, inclusive şomeri de lungă durată din Regiunea Vest, Judeţul Timiş, Contract POSDRU/131/5.1/G/128773, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.
Proiectul se va derula pe o perioadă de 16 luni, începând din data de 12.03.2014, în baza acordului de parteneriat, a cererii de finanțare și a contractului de finanțare.

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea nivelului ocupabilității, adaptabilității și mobilității pe piața muncii pentru 260 persoane inactive, persoane în căutarea unui loc de muncă și șomeri, printr-un program integrat de măsuri de ocupare. Efectul pe termen mediu vizează implementarea unor metode inovative și integrate de identificare, informare, evaluare, consiliere, formare profesională, mediere și plasare pentru persoane inactive, șomeri, șomeri de lunga durată; creșterea numărului de persoane provenite din grupuri vulnerabile angajate. Efectul pe termen lung se referă la dezvoltarea unor tehnici și instrumente distincte de ocupare profesională a persoanelor provenite din grupuri vulnerabile.
Obiective specifice/operaționale:
ObS1. Accesul a 260 persoane inactive, în căutarea unui loc de muncă sau șomeri din Regiunea Vest, Județul Timiș la consiliere individuală și orientare în carieră;
ObS2. Accesul a 240 persoane inactive, în căutarea unui loc de muncă sau șomeri din Regiunea Vest, Județul Timiș la cursurile de formare profesională continuă organizate în cadrul proiectului;
ObS3. Certificarea a minim 200 persoane inactive, în căutarea unui loc de muncă sau șomeri din Regiunea Vest, Județul Timiș, pe diferite domenii ocupaționale precum industrie; comerț și industrie alimentară; intreținere și înfrumusețare; administrație și management; sănatate, igienă, servicii sociale, tehnologia informației – calificări de nivel 1, nivel 2 și inițiere;
ObS4. Construirea de abilități transversale care nu sunt cuprinse în programele de curs, dar care contribuie substanțial la integrarea pe piața muncii și sunt în concordanță cu cerințele angajatorilor, pentru 100 participanți la proiect;
ObS5. Angajarea a minim 40 de participanți la proiect în rândul angajatorilor contactați pe durata proiectului; ObS6. Facilitarea schimbului de bune practici între experți în domeniul ocupării prin organizarea a 2 work-shop-uri pe metode inovatoare de inserție/reinserție pe piața forței de muncă pentru șomeri, inclusiv șomeri de lunga durată.

Proiectul se adresează unui segment de populație (persoane inactive, persoane în căutarea unui loc de muncă, șomeri) slab motivat să participe pe piața muncii.
Activitățile principale ale proiectului:
A1. Managementul proiectului
A2. Achiziții
A3. Comunicare, informare și publicitate
A4. Identificarea, recrutarea și implicarea grupului țintă în proiect
A5. Informare și consiliere profesională individuală sau de grup pentru 260 persoane incluse în proiect
A6. Redactarea și tipărirea manualelor de studiu pentru 4 programe de formare profesională de calificare și 4 programe de formare profesională de inițiere
A7. Furnizare programe de formare profesională
Se vor realiza următoarele cursuri:

 • Electrician exploatare medie și joasă tensiune – Durata 20 săptămâni – 240 ore teorie (la sediul Solicitantului) și 480 ore practică (la unități de specialitate). Obtinere certificat de calificare nivelul 2.
 • Frizer–Coafor–Manichiurist–Pedichiurist. Durata 20 săptămâni – 240 ore teorie (la sediul Solicitantului) și 480 ore practică (la sediul Solicitantului). Obtinere certificat de calificare nivelul 2.
 • Bucătar – Durata 20 săptămâni – 240 ore teorie (la sediul Solicitantului) și 480 ore practică (la unități de specialitate). Obținere certificat de calificare nivelul 2.
 • Măcelar – Durata 10 săptămâni – 120 ore teorie (la sediul Solicitantului) și 240 ore practică (la unități de specialitate). Obținere certificat de calificare nivelul 1.
 • Operator calculator electronic și rețele – Durata 8 săptămâni – 40 ore teorie și 80 ore practică (la sediul Solicitantului). Obținere certificat de absolvire.
 • Maseur - Durata 8 săptămâni – 52 ore teorie și 68 ore practică (la sediul Solicitantului). Obținere certificat de absolvire.
 • Contabil - Durata 10 săptămâni – 150 ore teorie (la sediul Solicitantului). Obținere certificat de absolvire. 8. Inspector/Referent resurse umane - Durata 5 săptămâni – 100 ore teorie (la sediul Solicitantului). Obținere certificat de absolvire.

A8. Module de instruire pentru 100 persoane inactive, șomeri, inclusiv șomeri de lungă durată, pentru construirea de abilități transversale care contribuie la integrarea acestora pe piața muncii.
A9. Mediere și plasare pe piața muncii pentru 100 de persoane participante la proiect
A10. Derularea a 2 work-shop-uri pe metode inovatoare de inserție/reinserție pe piața forței de muncă pentru șomeri, inclusiv șomeri de lungă durată.
A11. Evaluare și monitorizare proiect
Grupul țintă inclus în activitățile proiectului este format din:

 • 40 Persoane în căutarea unui loc de muncă;
 • 40 Persoane inactive;
 • 180 Șomeri, dintre care 114 șomeri de lungă durată; 20 șomeri peste 45 ani; 60 șomeri tineri și 37 șomeri de lungă durată tineri.
Parteneri

Fundația Școala de Afaceri și Meserii – Lider de parteneriat
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Timiș – Partener 1

Rezultate proiect dupa 16 luni de implementare

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit orem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit

Achizitii proiect

INVITATII PARTICIPARE
Data postarii
Obiectul
Data limita
Download Anunt
Download Documentatia pentru ofertanti
Download Clarificari
Download Anunt de atribuire
01.04.2014
Achizitie Servicii de audit financiar
14.04.2014
Atribuire audit
02.04.2014
Achizitie Servicii de expertiza contabila
15.04.2014
Atribuire expertiza contabila
07.05.2014

Anunt Achizitie birotica

14.05.2014 Achizitie birotica
Documentatie Achizitie birotica
 
Anunt atribuire achizitie birotica
07.05.2014
Anunt Achizitie papetarie
14.05.2014
Achizitie papetarie
Documentatie Achizitie papetarie
Anunt atribuire achizitie papetarie
09.05.2014
Anunt achizitie servicii de organizare conferinta de presa
20.05.2014
Achizitie servicii conferinta de presa
Documentatie Achizitie servicii de organizare conferinta de presa
Anunt atribuire Achizitie servicii de organizare conferinte de presa
13.05.2014

Anunt achizitie servicii de editare si tiparire, pliante, afise, rollup-uri, mape personlizate, ghiduri de bune practici, manuale de studiu

26.05.2014
Anunt achizitie servicii de editare si tiparire, pliante, afise, rollup-uri, mape personlizate, ghiduri de bune practici, manuale de studiu
Documentatie Anunt achizitie servicii de editare si tiparire, pliante, afise, rollup-uri, mape personlizate, ghiduri de bune practici, manuale de studiu
Anunt atribuire achizitie editare si tiparire
11.07.2014
Achizitie materiale practica Frizer coafor manichiurist pedichiurist
18.07.2014 Achizitie materiale practica Frizer coafor manichiurist pedichiurist Documentatie - Materiale practica curs frizer coafor manichiurist pedichiurist    
11.07.2014
Achizitie servicii campanii de informare
18.07.2014 Achizitie servicii campanii de informare Documentatie - Achizitie servicii de organizare campanii de informare    
11.07.2014
Achizitie servicii de realizare si difuzare clip video
18.07.2014 Achizitie servicii de realizare si difuzare clip video Documentatie - Servicii de realizare si difuzare clip video    
06.10.2014
Invitatie participare licitatie materiale practica Frizer Coafor Manichiurist Pedichiurist
05.11.2014 Invitatie participare licitatie materiale practica Frizer Coafor Manichiurist Pedichiurist Documentatie licitatie materiale practica Frizer Coafor Manichiurist Pedichiurist   anunt atribuire mat practica curs Frizer coafor manichiurist pedichiurist
06.10.2014
Invitatie participare licitatie produse curatenie
05.11.2014 Invitatie participare licitatie produse curatenie Documentatie licitatie produse curatenie   anunt atribuire achizitie materiale salubrizare si igienizare
07.11.2014
Invitatie participare licitatie echipamente IT
05.12.2014 Invitatie participare licitatie produse curatenie DOCUMENTATIE ACHIZITIE COMPUTERE PORTABILE   Anunt atribuire achizitie echipamente IT
27.01.2015
Invitatie participare licitatie servicii de organizare Bursa Locurilor de Munca si workshop-uri
04.02.2015 INVITATIE ACHIZITIE SERVICII ORGANIZ BURSA LOCURILOR DE MUNCA SI WORKSHOP DOCUMENTATIE PENTRU OFERTANTI SERV ORG BURSA LOCURI DE MUNCA SI WORKSHOP   ANUNT ATRIBUIRE CONTRACT ACHIZITIE SERVICII ORGANIZARE BURSA LOCURILOR DE MUNCA SI WORKSHOP-URI
28.01.2015
ACHIZITIE MOBILIER BIROURI SI SALI CURS
04.02.2015 INVITATIE PARTICIPARE ACHIZITIE MOBILIER BIROURI SI SALI CURS DOCUMENTATIE PENTRU OFERTANTI ACHIZITIE MOBILIER BIROURI SI SALI CURSURI   ANUNT ATRIBUIRE CONTRACT ACHIZITIE MOBILIER BIROURI SI SALI CURSURI
10.03.2015
Achizitie echipamente de protectie
16.03.2015 Anunt-Invitatie de participare Documentatie echipament de protectie   Anunt atribuire contract achizitie echipament protectie
16.03.2015
Achizitie materiale didactice cursuri
23.03.2015 INVITATIE DE PARTICIPARE - MATERIALE DIDACTICE CURSURI DOCUMENTATIE PENTRU OFERTANTI - MATERIALE DIDACTICE CURSURI   Anunt atribuire contract Materiale didactice cursuri
18.05.2015
Achizitie servicii de arhivare documente
25.05.2015 Achizitie servicii de arhivare documente Documentatie pentru ofertanti - servicii de arhivare documente   ANUNT ATRIBUIRE CONTRACT SERVICII DE ARHIVARE DOCUMENTE

Ecouri in presa

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit orem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit

Multimedia - Eveniment - Imagini

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit orem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit

Certificari

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit orem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit