"Program integrat de masuri de ocupare, formare si sprijin pentru populatia rurala din judetul Timis"

Despre proiect

Proiectul de fata se incadreaza in prioritatile europene, contribuind activ la crearea premizelor pentru insertie /reinsertie pe piata fortei de munca pentru grupul tinta folosind un mecanism inovator, integrat si personalizat
de interventie.
Proiectul pune accent pe cresterea oportunitatilor in participarea la piata muncii pentru persoane inactive, ocupate in agricultura de subzistenta sau someri din zona rurala prin metode inovative si integrate de evaluare, testare, consiliere, educatie nonformala, formare profesionala, mediere si plasare.
Proiectul asigura calitatea interventiei prin furnizarea unui model eficient de interventie individuala integrata menita sa asigure facilitarea integrarii pe piata muncii a persoanelor inactive, ocupate in agricultura de subzistenta sau someri.

OBIECTIVE
Obiectiv general:
Asigurarea de oportunitati sporite in participarea la piata muncii pentru 120 de persoane inactive, ocupate in agricultura de subzistenta, someri sau in cautarea unui loc de munca in mediul rural din judetul Timis, printr-un set integrat de activitati de identificare, consiliere, orientare, educatie non-formala, formare profesionala si plasare.

Obiective specifice:
O1. Facilitarea accesului a 120 de persoane inactive sau someri la activitati integrate de insertie / reinsertie pe piata fortei de munca in activitati non agricole;
O2. Participarea a 90 de persoane inactive, ocupate in agricultura de subzistenta sau someri la cursurile de Formare Profesionala Continua;
O3. Participarea a 120 de persoane inactive, ocupate in agricultura de subzistenta sau someri la programe de consiliere si orientare profesionala;
O4. Calificarea a 80 de persoane inactive, ocupate in agricultura de subzistenta sau someri in domeniile de servicii si constructii cu calificari de nivel 1 si 2;
O5. Informarea a 250 de persoane inactive, ocupate in agricultura de subzistenta sau someri cu privire la avantajele mobilitatii geografice si ocupationale prin activitati specifice;
O6. Instruirea a 56 de persoane inactive sau someri in domeniul ITC - cursuri de initiere operator calculator si IT&C - ca element suplimentar de competenta calificarii;
O7. Angajarea a cel putin 10 persoane in perioada de desfasurare a proiectului;
O8. Angajarea a cel putin 15 persoane la 6 luni de la terminarea proiectului.

ACTIVITATILE PROIECTULUI
Principalele activitati prevazute in cadrul proiectului:
A1. Formarea echipei
A2. Managementul proiectului
A3. Achizitii de bunuri si servicii
A4. Informare si publicitate
A5. Identificarea beneficiarilor - Identificarea unui numar de 120 de persoane inactive, ocupate in agricultura de subzistenta, someri sau in cautarea unui loc de munca in mediul rural din judetul Timis;
A6. Activitati de evaluare si autoevaluare a personalitatii in vederea orientarii profesionale
A7. Activitati de educatie non-formala la nivel individual si de grup
A8. Cursuri de formare profesionala pentru domeniile: Frizer-Coafor-Manichiurist- Pedichiurist; Lucrator finisor pentru constructii; Bucatar; Ospatar; Operator calculator electronic si retele.
A9. Activitati de mediere si plasare;
A10. Campanie de informare in randul persoanelor inactive, ocupate in agricultura de subzistenta sau someri din mediul rural cu privire la avantajele legale ale mobilitatii geografice si ocupationale.
A11. Activitati de evaluare si monitorizare.

REZULTATE ANTICIPATE
Rezultatele propuse a fi atinse in cadrul proiectului sunt:
1. 120 de persoane inactive, ocupate in agricultura de subzistenta sau someri, participanti la activitatile integrate de insertie / reinsertie pe piata fortei de munca;
2. 90 de persoane inactive, ocupate in agricultura de subzistenta sau someri, participanti la cursurile de Formare Profesionala Continua;
3. 80 de persoane de persoane inactive, ocupate in agricultura de subzistenta sau someri calificate in domeniile precizate in proiect;
4. 56 de persoane de persoane inactive, ocupate in agricultura de subzistenta sau someri instruite in domeniul IT - cursuri de operatori calculator si IT&C (initiere sau formare suplimentara fata de calificarea pe meserii);
5. Elaborarea a cate un manual de studiu pentru fiecare dintre cele 5 specializari furnizate beneficiarilor pe durata proiectului;
6. Tiparirea unui numar total de 200 de exemplare manuale de studiu aferente celor 5 specializari furnizate beneficiarilor pe durata proiectului;
7. 250 de persoane participante la campania de informare cu privire la beneficiile legale ale mobilitatii geografice si ocupationale;
8. 60 de persoane participante la evenimentele de promovare a proiectului.

Parteneri

Fundatia Scoala de Afaceri si Meserii Timisoara
Fundatia Scoala de Afaceri si Meserii Timisoara este una din primele scoli de formare profesionala a adultilor infiintate in vestul Romaniei si are in spate o bogata traditie si vasta experienta in activitati scolare cu adresabilitate tinerilor si adultilor.
Cele peste 30 de programe de formare profesionala organizate de scoala sunt autorizate de CNFPA sau de alte institutii ale statului cum sunt ISCIR sau ANRE .
Aprecierile pozitive, experienta si seriozitatea au pozitionat scoala in topul formatorilor din regiunea de vest a Romaniei. Onorant pentru aceasta este faptul ca in cei peste 19 ani de activitate au participat la cursurile sale peste 35.000 de cursanti.
Scoala desfasoara activitati de programe de formare profesionala directionate pe diverse nivele, cursuri ce au avut drept scop calificarea, recalificarea, perfectionarea si in general conversia profesionala a unei largi categorii de solicitanti. Desfasurarea activitatii scolare propriu-zise se realizeaza prin organizarea de cursuri teoretice si practice in salile de clasa si laboratoare proprii bine dotate sau la sediile unor societati comerciale cu care scoala a incheiat conventii , iar la incheierea acestora prin sustinerea de examene finale absolventii obtin diplome de absolvire sau calificare.

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Timis
Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Timis organizeaza, coordoneaza si realizeaza la nivel judetean, activitatea de ocupare a fortei de munca si de protectie sociala a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, avand urmatoarele atributii:
1. asigura si coordoneaza aplicarea politicilor in domeniul ocuparii si formarii profesionale;
2. organizeaza, presteaza si finanteaza, in conditiile legii, servicii de ocupare si formare profesionala a fortei de munca neincadrate prin compartimentele de specialitate si prin prestatorii de servicii;
3. asigura recrutarea si plasarea fortei de munca in strainatate atat in statele cu care Romania are incheiate acorduri bilaterale in domeniul fortei de munca, cat si in statele cu care nu are incheiate asemenea acorduri;
4. actioneaza pentru sprijinirea mobilitatii fortei de munca si pentru asigurarea flexibilitatii functionale a pietei muncii;
5. coordoneaza si asigura realizarea prestatiilor pentru infaptuirea politicii de ocupare si circulatie a fortei de munca pe plan intern si international ;
6. organizeaza si asigura, prin serviciile de specialitate, informarea, consilierea si orientarea profesionala a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca in vederea ocuparii si realizarii echilibrului intre cererea si oferta de forta de munca;
7. asigura aplicarea masurilor de protectie sociala a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
8. elaboreaza studii si analize in domeniul ocuparii si formarii profesionale;
9. propun programe de ocupare de nivel local, sau dupa caz, zonal.

Rezultate proiect dupa 16 luni de implementare

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit orem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit

Achizitii proiect

INVITATII PARTICIAPARE
Data postarii Obiectul Data limita Download anunt
24.08.2012 Servicii de organizare campanie de informare 04.09.2012 download
24.08.2012 Achizitie de servicii de publicitate in presa scrisa si audio-video 04.09.2012 download
04.04.2012 Achizitie servicii de organizare conferinte de presa 13.04.2012 download
04.04.2012 Achizitie servicii de editare si tipar brosuri de informare 13.04.2012 download
04.04.2012 Achizitie materiale birotica 13.04.2012 download
04.04.2012 Achizitie servicii de audit financiar 13.04.2012 download
04.04.2012 Achizitie placa informare 13.04.2012 download
06.04.2012 Clarificari anunt achizitie servicii de audit - download
19.04.2012 Achizitie placa informare 30.04.2012 download
19.04.2012 Achizitie servicii de organizare conferinte de presa 30.04.2012 download
19.04.2012 Achizitie servicii de editare si tipar brosuri de informare 30.04.2012 download
19.07.2012 Achizitie echipamente de protectie 03.08.2012 download
19.07.2012 Achizitie echipamente specifice salonului de frizerie-coafura-manichiura-pedichiura 03.08.2012 download
19.07.2012 Achizitie materiale consumabile aferente cursurilor de frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist 03.08.2012 download
19.07.2012 Achizitie servicii de design si programare pagina web a proiectului 03.08.2012 download
19.07.2012 Achizitie servicii de tipar si editare suporturi curs formare profesionala 03.08.2012 download

ANUNTURI DE ATRIBUIRE
Data postarii Obiectul Download anunt
02.05.2012 Anunt atribuire conferinta de presa download
02.05.2012 Anunt atribuire brosuri download
02.05.2012 Anunt atribuire placa download
17.04.2012 Anunt atribuire materiale birotica download
17.04.2012 Anunt atribuire servicii de audit download
06.08.2012 Anunt atribuire echipamente de protectie download
06.08.2012 Anunt atribuire echipamente specifice salonului de frizerie-coafura-manichiura-pedichiura download
06.08.2012 Anunt atribuire materiale consumabile aferente cursurilor de frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist download
06.08.2012 Anunt atribuire servicii de design si programare pagina web a proiectului download
06.08.2012 Anunt atribuire servicii de tipar si editare suporturi curs formare profesionala download
04.09.2012 Anunt atribuire contract ACHIZITIE SERVICII DE ORGANIZARE CAMPANIE DE INFORMARE download
04.09.2012 Anunt atribuire contract ACHIZITIE SERVICII DE PUBLICITATE iN PRESA SCRISa SI AUDIO-VIDEO download

Ecouri in presa

Multimedia - Eveniment - Imagini

1. Conferinta de lansare a proiectului
3. Curs Frizer - Coafor- Manichiurist - Pedichiurist
4. Curs Ospatar (chelner) vanzator In unitati de alimentatie publica
5. Curs Bucatar
6. Curs Operator calculator electronic si retele
7. Curs Lucrator finisor In constructii
8. Campanii de informare:
  • Fardea
  • Masloc
  • Mosnita

Certificari

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit orem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit