TEHNICIAN ELECTROTEHNIST
 • DURATA: 30 saptamani
 • TIPUL DE CERTIFICAT OBTINUT: CERTIFICAT DE CALIFICARE
 • TAXA SCOLARA : 1500 lei (se poate achita in 2 rate).
Cod. Nomenclator: 3113.3.2
Cod. C.O.R. -3113 TEHNICIENI ENERGETICIENI SI ELECTRICIENI
CURS CALIFICARE
Nivel calificare. - nivelul 3
Conditii minime de acces: LICEU (CU BACALAUREAT)
Durata: 7,5 luni (30 saptamani)

Observatie:
Programa este realizata in baza standardului de pregatire profesionala si cursul dureaza 7.5 luni (30 saptamani) dupa care se va da examen de absolvire si se va elibera certificat de calificare in meseria de TEHNICIAN ELECTROTEHNIST (cod nomenclator 3113.3.2)
Descrierea meseriei:
Programul de formare profesionala TEHNICIAN ELECTROTEHNIST se adreseaza absolventilor de liceu care doresc sa profeseze in domeniul elecrtoenergetic.Dupa absolvire vor putea executa lucrari de posturi de transformare 20/0,4 kV,bransamente electrice,instalatii electrice interioare, constructii metalice aferente retelelor electrice, proiectare instalatii electrice interioare, retele si instalatii electricein posturi de transormare, automatizari etc
Pe parcursul cursului se dobandesc urmatoarele competente conform standardului de pregatire profesionala:
 • Comunicare si numeratie,
 • Managementul calitatii,
 • Dezvoltarea pesonala in scopul obtinerii performantei,
 • Igiena si securitatea muncii,
 • Lucrul in echipa,
 • Rezolvarea de probleme;
 • Aplicarea srategiilor de management al productiei si de mediu;
 • Coordonarea lucrarilor de exploatare;
 • Documentarea tehnico - economica pentru coordonarea proceselor tehnologice;
 • Organizarea proceselor de productie si ale serviciilor;
 • Realizarea masurilor in domeniu;
 • Utilizarea aplicatiilor de tip CAD;
 • Actionarea masinilor de lucru;
 • Utilizarea elementelor de automatizare;
 • Utilizarea sistemelor de reglare automata;
 • Controlul actionarilor electrice;
 • Repararea instalatiilor si echipamentelor electrice de joasa tensiune,
 • Exploatarea aparatelor electrice de medie si inalta tensiune;
 • Utilizarea instalatiilor de masurari tehnice;
 • Proiectarea instalatiilor electrice de joasa tensiune;
 • Utilizarea elementelor de comanda numerica