Pregatirea pentru examenul de autorizare a electricienilor (gradul III si gradul IV, tipuri de autorizatii A si B)
  • DURATA: 5 zile
  • TIPUL DE CERTIFICAT OBTINUT: CERTIFICAT DE ABSOLVIRE
  • TAXA SCOLARA : 380 lei .
CURS DE PREGATIRE TEORETICA
Nivel calificare: - INITIERE
Conditii minime de acces: in conformitate cu conditiile impuse de A.N.R.E.
Durata: 5 zile
Mentiuni speciale: Partea practica a cursului (jumatate din timpul de instruire) este organizata ca seminar, accentul fiind pus pe rezolvarea de probleme, teste, chestionare cat si sesiuni de comentarii pe marginea legislatiei/normativelor prezentate.

Observatie:
Programa este realizata pentru respectarea tematicii si a bibliografiei in vederea organizarii de cursuri de pregatire teoretica pentru candidatii la examenul de autorizare a electricienilor, in conformitate cu art.17, aliniatul 2 si 3, din Regulamentul pentru autorizarea electricienilor care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatiile electrice din sistemul energetic, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr.90/2009.

Prezentare sintetica a tematicii pentru pregatirea candidatilor la examenul de autorizare a electricienilor (gradul III si gradul IV, tipuri de autorizatii A si B)

Electrotehnica 1. Cunostinte fundamentale de electrotehnica.
2. Notiuni despre masurari electrice si aparate de masura.
3. Notiuni despre motoare electrice, transformatoare de putere si de masura.
4. Notiuni despre factorul de putere si modalitati de imbunatatire.
5. Determinarea sectiunii conductoarelor.
6. Curenti de scurtcircuit. Dimensionare si alegere aparataj de comutatie.

Legislatie
1. Legea energiei electrice nr. 13 din 2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 51 din 23.02.2007
2. Regulament de furnizare a energiei electrice la consumatori (HG nr. 1007 din 25.07.2004).
3. Regulament privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public (HG nr. 90 din 237.01.2008).
4. Codul tehnic al retelei electrice de transport - Revizia 1 (Ordinul ANRE nr. 20 din 27.08.2004, cu modificarile si completarile ulterioare)
5. Codul tehnic al retelelor electrice de distributie (Decizia ANRE nr. 101 din 6.06.2000).
6. Codul de masurare a energiei electrice (Ordinul ANRE nr. 17 din 20.06.2002 al Presedintelui ANRE).
7. Norme tehnice pentru stabilirea zonelor de protectie si siguranta ale capacitatilor energetic (Ordinul ANRE nr. 4 din 9.03.2007).
8. Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic, Revizia 3 (Ordinul ANRE nr. 25 din 20.07.2007).
9. Regulament pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic (publicat in Monitorul Oficial din 8 decembrie 2009).
10. Regulamentul privind stabilirea solutiilor de racordare a utilizatorilor la retelele electrice de interes public (Ordinul ANRE nr. 45/ 2006).
11. Procedura de solutionare a neintelegerilor privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public si emiterea avizelor de amplasament (Ordinul ANRE nr. 18/ 2004)
Norme tehnice
1. Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor cu tensiuni pana la 1000 V c.a. si 1500 V c.c. (Indicativ: I 7 /2002, Ordin MTCT).
2. Normativ privind alegerea izolatiei, coordonarea izolatiei si protectia instalatiilor electroenergetice impotriva supratensiunilor (Ordinul ANRE nr. 2/ 2003 - NTE 001/03/00).
3. Normativ de incercari si masuratori pentru sistemele de protectii, comanda-control si automatizari din partea electrica a centralelor si statiilor (Ordinul ANRE nr. 34/ 2003-NTE 002/03/00).
4. Normativ pentru constructia liniilor aeriene de energie electrica cu tensiuni peste 1000 V (Ordinul ANRE nr. 32/ 004 -NTE 003/03/00 - inlocuie PE 104/93, PE 122/82, PE 123/78).
5. Normativ privind metodele si elementele de calcul al sigurantei in functionare a instalaiiilor energetice (Decizia ANRE nr. 1424/ 2006-NTE 005 inlocuie PE 013)
6. Normativ privind metodologia de calcul al curentilor de scurtcircuit in retelele electrice cu tensiunea sub 1 kV (Ordinul ANRE nr. 7/ 2006 - indicativ NTE 006/06/0 0, inlocuie PE 134).
7. Prescriptii generale de proiectare a retelelor electrice (republicate in 1993). Modificarea 1 - PE 022 - 3/87.
8. Normativ pentru constructia instalatiilor electrice de conexiuni si transformare cu tensiuni peste 1 kV (PE 101/1985).
9. Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de conexiuni si distributie cu tensiuni pana la 1000 V c.a. in unitatile energetice, republicat in 1993 (PE 102/1986).
10. Instructiuni pentru dimensionarea si verificarea instalatiilor electroenergetice la solicitari mecanice si termice in conditiile curentilor de scurtcircuit (PE 103/1992).
11. Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice (PE 107/95).
12. Normativ pentru constructia liniilor electrice aeriene de joasa tensiune (PE 106/95).
13. Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice (PE 116/94).
14. Instructiuni privind determinarea sectiunii economice a conductoarelor in instalatiile electrice de distributie de 1-110kV (PE 120/94).
15. Normativ pentru proiectarea retelelor electrice de distributie publica (PE 132/95).
16. Normativ privind metodologia de calcul al curentilor de scurtcircuit in retelele electrice cu tensiunea peste 1 kV (PE 143/95).
17. Instructiuni privind determinarea sectiunii economice a conductoarelor in instalatiile electrice de distributie de 1-110kV (PE 135/95).
18. Normativ privind proiectarea si executarea bransamentelor pentru cladiri civile (PE 155/1992).